سامانه بارشی با ثبت ۳۳ میلمتر بارش بستک را ترک کرد

سامانه بارشی که امروز در شهرستان بستک فعال بود با ثبت رکورد ۳۳ میلیمتر بارش شهرستان بستک را ترک کرد.

به گزارش بستک نیوز، این سامانه بارش ۳۹.۳ میلیمتر در فاریاب  ۳۳ میلیمتر در کمشک، ۳۱ میلیمتر در چاهبنارد، ۳۰ میلیمتر در چاهدسدان ، ۲۹ میلیمتر در شیخ حضور، ۲۳ میلیمتر در رودبار، ۲۶ میلیمتر در دهتل، ۱۶.۵ میلیمتر در جناح، ۱۳ میلیمتر در کوخرد و ۱۲ میلیمتر در هرنگ ثبت کرد.

همچنین طبق نقشه ها و پیش بینی ها از اواسط هفته آینده نیز یک سامانه بارشی دیگر وارد استان خواهد شد که هنوز برای صحبت از میزان قدرت آن زود است.

انتهای پیام/