پیام مردم.

جایگاه پمپ بنزین چاهبنارد فقط با یک نازل خدمات می دهد!

پیام های زیادی به بستک نیوز رسیده بود که مردم منطقه گوده از خرابی نازل های پمپ بنزین چاهبنارد گله مندند هستند. در همین رابطه بررسی میدانی خبرنگار بستک نیوز نیز از این پمپ بنزین گزارش مردم را تایید کرد. مشخص نیست چرا شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی هرمزگان برای تعمیر نازل های این […]

پیام های زیادی به بستک نیوز رسیده بود که مردم منطقه گوده از خرابی نازل های پمپ بنزین چاهبنارد گله مندند هستند. در همین رابطه بررسی میدانی خبرنگار بستک نیوز نیز از این پمپ بنزین گزارش مردم را تایید کرد. مشخص نیست چرا شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی هرمزگان برای تعمیر نازل های این پمپ بنزین که تعداد زیادی روستا در منطقه گوده را پوشش میدهد اقدام نمی کنند و مردم برای یک سوختگیری ساده باید دقایق زیادی را منتظر بمانند.