پیشگیری از تصرف یک هکتار اراضی ملی بستقلات

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک از پیشگیری تصرف یک هکتار اراضی ملی منطقه بستقلات بخش مرکزی با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری بستک خبر داد.

به گزارش بستک نیوز، حامد احمدپور اظهار داشت: متصرف از طریق ایجاد خاکریز، اراضی ملی را تصرف کرده بود که با حضور به موقع مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی از ادامه تصرف جلوگیری کرده و با همکاری خودِ متصرف رفع تصرف از اراضی ملی انجام و عرصه به حالت سابق اعاده گردید.

وی ارزش زمین تصرف شده را مبلغ یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: همواره در تلاش هستیم با گشت‌های مستمر از تصرف در اراضی ملی جلوگیری نموده و در صورت وقوع تصرف از توسعه آن پیشگیری نماییم.

جنگلدار بستک از عموم مردم شهرستان خواست درخصوص حفاظت از اراضی ملی حساس باشند و در صورت مشاهده تصرف از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ این اداره را یاری نمایند.

انتهای پیام/