دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان حائز رتبه اول کشور شد

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان توانست رتبه اول کشوری را در بین تمامی دفاتر امور شهری استانداری‌های کشور اخذ کند.

به گزارش بستک نیوز، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان توانست پیرو ابلاغ شیوه نامه سنجش تعامل دفاتر امور شهری با دفاتر تخصصی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اداره کل امور شوراهای شهر و روستاهای وزارت کشور در سال ۱۴۰۰، رتبه اول کشوری را در بین تمامی دفاتر امور شهری استانداری‌های کشور اخذ کند.

گفتنی است سال گذشته نیز این دفتر توانسته بود حائز رتبه اول کشور شود.

شهرداران شهرهای هرمزگان با ارسال پیامی به بستک نیوز از خدمات و تعامل‌های مهندس دوستی استاندار هرمزگان، مهندس مدرس معاون عمرانی استانداری هرمزگان، مهندس صادقی‌پور مدیرکل دفتر امور شهری استانداری هرمزگان و همه کارکنان این دفترکه در طی دوسال متوالی ۱۳۹۹و۱۴۰۰موفق به کسب رتبه اول درسطح کشوری شده اند، تشکر و قدردانی کردند.

انتهای پیام/