پس از انعکاس بستک نیوز/

پل نیدان دهنگ در محور بستک – بندرعباس تعمیر شد

به گـزارش بستک نیوز، پس از بارندگی چنـد هفته پیش در شهـرستان بستک، قسمتی از آسفـالت پل نیــدان واقع در حوالی روستای دهنگ و در محـور اصلی بستک بندرعباس دچار آبردگـی شد ولی باتوجه به اینکه فقط ایـن پل به چند ده متــر مـــربع آسفالت نیاز داشت به صورت خاکـی و بدون علائم هشدار دهنده […]

به گـزارش بستک نیوز، پس از بارندگی چنـد هفته پیش در شهـرستان بستک، قسمتی از آسفـالت پل نیــدان واقع در حوالی روستای دهنگ و در محـور اصلی بستک بندرعباس دچار آبردگـی شد ولی باتوجه به اینکه فقط ایـن پل به چند ده متــر مـــربع آسفالت نیاز داشت به صورت خاکـی و بدون علائم هشدار دهنده به حال خـود رهــا شده بود، امروز و تنها یک هفته پس از انعکاس این خبر از سوی پایگاه خبری بستک نیوز، قسمت خسارت دیده این پل از سوی اداره راهداری شهرستان ترمیم و آسفالت شد.

انتهای پیام/