نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس در روستای بیگلرآباد

با حضور فرماندار بستک، نماینده مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان وجمعی از مسوولین زنگ آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با کلیه مدارس، بصورت نمادین در مدرسه روستای بیگلر آباد نواخته شد.

به گزارش بستک نیوز، با حضور فرماندار بستک، نماینده مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان وجمعی از مسوولین زنگ آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با کلیه مدارس، بصورت نمادین در مدرسه روستای بیگلر آباد نواخته شد.

در این روز، مسوولین بسته های بهداشتی و لوازم التحریر را در بین دانش آموزان مدرسه روستای بیگلر آباد توزیع نمودند.

همچنین درخواست اهالی مبنی بر ساخت واحد آموزشی مشارکتی با کمک خیر و دولت مورد موافقت فرماندار شهرستان قرار گرفت.

انتهای پیام/