دانش آموزان در شهرستان بستک برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کنند

دانش آموزان متولد ٨٢ و ٨٣ در شهرستان بستک برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کنند

به گزارش بستک نیوز، تمامی دانش آموزان متولد ٨٢ و ٨٣ از امروز می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود و همچنین سالن دانشگاه پیام نور واکسن را دریافت کنند.

انتهای پیام/