فرماندار بستک‌ در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان عنوان کرد:

حضور متکدیان در سطح جاده ها قابل قبول نیست و سیمای شهر را نیز مخدوش کرده است

فرماندار بستک‌ در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان از حضور متکدیان در سطح ابراز نارضایتی کرد.

به گزارش بستک نیوز، سید شمس الدین حسینی قتالی با اشاره به اینکه کمک به هم نوع و حس انسان دوستی همواره مورد تاکیدات دین ما بوده، ولی این دلسوزی نباید مورد سوءاستفاده برخی از افراد قرار گیرد اظهار داشت: حضور متکدیان در سطح جاده های شهرستان قابل قبول نیست و سیمای شهر را نیز مخدوش کرده است، بنابراین می بایست در این خصوص تدابیر جدی اندیشیده شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر با باند‌های تکدی گری و کودکان کار که عمدتاً از اتباع خارجی می باشند در شهرستان روبرو بوده ایم که به معضلی در شهرستان مبدل شده است که مسئولان و نهادهای مربوطه باید ضمن شناسایی برای مهار و رفع آن برنامه ریزی داشته و مطابق قانون و مقررات عمل نمایند.

فرماندار بستک یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی را کودکان کار و بازماندگان از تحصیل عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که با شیوع ویروس منحوس کرونا نمایان شده و می توان آن را از پیامدهای شیوع این ویروس دانست کودکان کار و بازماندگان از تحصیل هستند و مهمترین عاملی که باعث ترک از تحصیل شده، ماندن در خانه و تغییر شیوه آموزشی بوده است.

انتهای پیام/