هم‌زمان با هفته کار و کارگر:

جشنواره امتنان از کارگران نمونه شهرستان بستک برگزار شد

هم‌زمان با هفته کار و کارگر ۱۲۵ کارگر و گروه کار نمونه شهرستان بستک در سطح کارگاه های فعال این شهرستان تجلیل شدند

به گزارش بستک نیوز، ۱۲۵ کارگر و گروه کار نمونه شهرستان بستک در سطح کارگاه های فعال این شهرستان تجلیل شدند.

بهرام فولادچنگ رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بستک در این خصوص گفت: کارگران در شرایط فعلی در کنار کارفرماها با حفظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی به کار و تلاش مشغول اند و امتنان از تلاش این قشر زحمتکش، همه ساله در شهرستان انجام می شود که با توجه به شرایط فعلی، تصمیم بر این شد که در سال‌جاری واحدهای تولیدی و خدماتی فعال شهرستان با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستک اقدام به برگزاری جشنواره امتنان از کارگران نمونه خود به صورت مستقل در داخل کارگاه بنمایند.

در این جشنواره که در طول هفته کارگر در کارگاه ها و کارخانه های فعال بستک برگزار شد کارفرماهای هر واحد کارگاهی به صورت مستقل و با رعایت پروتکل های بهداشتی از کارگران برتر واحد خود با رعایت دستورالعمل های مربوط به جشنواره امتنان تجلیل نمایند.

انتهای پیام/