خاموش شدن چراغهای میدان دفاع مقدس و نور پردازی بنای تاریخی دبستان مصطفویه در رویداد ساعت زمین

به مناسبت ساعت زمین از ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۱:۳۰ میدان دفاع مقدس و دبستان مصطفویه بستک خاموش شد.

به گزارش بستک نیوز ، همزمان با رویداد زمین شهرداری بستک همزمان با سراسر دنیا با خاموش کردن چراغهای میدان دفاع مقدس و نور پردازی بنای تاریخی دبستان مصطفویه در این رویداد شرکت کرد.

گفتنی است ، ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است که در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. در این رویداد خانواده ها، کسبه، دستگاههای اجرایی و علاقه مندان به محیط زیست با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاه های الکترونیکی غیر ضروری خود به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان را یاد آوری می کنند.

انتها/