اعمال طرح محدودیت های ترافیکی از یکم آذرماه در هرمزگان / ورود پلاک غیربومی(غیراز ۹۴ط) و خروج پلاک بومی(۹۴ط) به شهرستان بستک ممنوع است

رئیس پلیس راهور استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعمال طرح محدودیت های ترافیکی از یکم آذرماه در مبادی ورودی استان و شهرهای نارنجی و قرمز گفت: ورود و خروج وسیله نقلیه غیر بومی به شهرهای با وضعیت نارنجی وقرمز ممنوع و متناسب با کد اعلامی اعمال قانون می شوند.

رئیس پلیس راهور استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعمال طرح محدودیت های ترافیکی از یکم آذرماه در مبادی ورودیاستان و شهرهای نارنجی و قرمز گفت: ورود و خروج وسیله نقلیه غیر بومی به شهرهای با وضعیت نارنجی وقرمز ممنوع ومتناسب با کد اعلامی اعمال قانون می شوند.

وی افزود: برابر اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا شهرستان های بندرعباس، بستک، حاجی آباد، خمیر، رودان، قشم دروضعیت قرمز و نارنجی می باشند که ممنوعیت تردد در آنها اعمال می شود.

سرهنگ صالح پور تصریح کرد: در صورت ورود خودرو های شخصی با پلاک غیربومی به شهر های نارنجی در هر ۲۴ساعت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون می شوند و در صورت ورود خودرو های با پلاکی غیر بومی به شهرهای قرمزدرهر ۲۵ ساعت مبلغ یک میلیون تومان جریمه می شوند.

این مسئول انتظامی بیان داشت: ورود و خروج وسیله نقلیه غیر بومی به شهرهای با وضعیت زرد عادی ودر صورت ورودخودروهای با وضعیت زرد به منطقه نارنجی وقرمز نیز غیرمجاز و متناسب با کد اعلامی اعمال قانون می شوند.

وی ادامه داد: پلیس راه وراهور استان با استقرار تیم های کنترلی و همپوشانی با سایر رده های انتظامی ،امدادی ، هلالاحمر، بهداشت ودرمان ومسئولیت کنترل ورودی شهرها را با ایجاد موانع فیزیکی برعهده خواهند داشت.

سرهنگ صالح پور تصریح کرد: پلیس راه وراهور مسیرهای فرعی ورود به استان را شناسایی و علاوه برایجاد موانع ازامکانات وتجهیزات سازمان ها ودستگاه های متولی ومسئول استفاده خواهد کرد ودر صورت اصرار متمردین به قانون،نسبت به اعمال قانون آنان اقدام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان هرمزگان با تأکید بر اینکه گام اول و هدف ما اطلاع رسانی و راهنمایی کردن شهروندان میباشد اما در صورت عدم ملاحظه مجبور به اعمال قانون خواهیم شد، اذعان داشت: تردد خودرو های امدادی، در مانی ،انتظامی، حمل بار و مسافر مشمول محدودیت های ترافیکی نمی گردند.

وی ادامه داد: همچنین ممنوعیت های تعیین شده شامل کارکنان دستگاه های دولتی که محل سکونت آنها با محل خدمتآنها در یک نقطه قرار ندارد ویا هموطنانی که نوبت عمل جراحی دارند وافرادی که دارای احضاریه دادگاه می باشند نمیشود و این عزیزان با ارائه مدارک مربوطه می توانند از گیت ورودی عبور کرده و وارد محدوده شهر شوند.

سرهنگ صالح پور با بیان اینکه شهرهایی که فاقد کنارگذر و کمربندی باشند شهرداری ها موظفند یک خیابان ویژه برایکسانی که از محدوده شهر عبور کنند در نظر بگیرند، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده که افرادی که نیاز مبرم به تردد دارندبا صدور برگ مجوز از سوی پلیس راه استان اجازه تردد به آنان داده می شود.

وی با اشاره به اینکه توسط همکاران پلیس راه استان در ۹ نقطه ورودی استان این طرح را اجرا می شود، گفت : در شهربندرعباس نیز در چهار نقطه میدان دفاع مقدس، میدان شهید باهنر، بلوار شهید رجائی و بلوار راه آهن مبادی ورودی وخروجی کنترل می شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: ورود پلاک های بومی استان و غیر بومی به داخل شهرهای باوضعیت قرمز ممنوع است و همچنین خروج پلاک های بومی نیز از شهرهای قرمز و نارنجی تا اطلاع ثانوی و تا پایان ابلاغاجرای این طرح از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوع می باشد.