معاون پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان

عابری رسم امانتداری را به نحو احسن انجام داد

رئیسی حسنلنگی ضمن تشکر از عابری که مدتی به عنوان مدیریت آموزش و پرورش بستک مشغول به خدمت بود افزود : عابری به رسم امانتداری این امانت را به نحو احسن انجام داد.

به گزارش بستک نیوز ، در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید آموزش و پرورش بستک ، مرتضی رئیسی حسنلنگی معاون پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان به نقش مهم و پررنگ معلم در جامعه پرداخت و افزود : سه رکن اصلی در تربیت و تعلیم ، جامعه ، خانه و مدرسه است که اگر این سه رکن با هم هماهنگ باشند مسئله مهم فرهنگ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است محقق خواهد شد. دربستک نیز، فرماندار فرهنگی و امام جمعه فرهنگی به عنوان جامعه ، خانواده‌ها نیز که با جان و دل برای آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و مدرسه نیز با توجه به بیلانی‌ که عابری ارائه داد مشخص است که مدرسه توانسته است حرکت خوبی را آغاز کند و می شود به عنوان یک الگوی آموزشی و پرورشی قرار گیرد.

وی اضافه کرد : امانتی به نام مدیریت در یک مدت معین به دست ما میرسد ، وظیفه ما هماهنگ کردن مجموعه ها با یکدیگر است اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در این مورد به دور از هرگونه مسئله ای تصمیم‌گیری می‌کند و در مسیر آنچه مصلحت تعلیم و تربیت است گام برمی‌دارد.

رئیسی حسنلنگی ضمن تشکر از عابری که مدتی به عنوان مدیریت آموزش و پرورش بستک مشغول به خدمت بود افزود : عابری به رسم امانتداری این امانت را به نحو احسن انجام داد.

وی در خصوص انتصاب سلمانی گفت : از بین گزینه‌های مختلفی که در کمیته انتصابات اداری اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان بررسی شد علی سلمانی توانست شرایط مورد نظر کمیته انتصابات را به دست آورد و امروز وی را به عنوان سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بستک خدمت شما معرفی می نمایم.

وی در پایان اضافه کرد با توجه به شناختی که سلمانی از مردم شهرستان بستک دارد و مورد اعتماد مردم شهر است و در گذشته نیز شورای شهر بوده است امیدوارم که با کمک همگان بتوانند قافله تعلیم و تربیت را به سرانجام برساند.