دو مدرسه شش کلاسه در تدرویه و کوخرد با مشارکت دولت و خیرین به بهره برداری رسید

 به گزارش بستک نیوز ، با حضور احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ، دکتر سید فخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان هرمزگان ، قتالی فرماندار بستک و علی مرادی معاون مشارکتهای اداره کل نوسازی مدارس دو مدرسه شش کلاسه در تدرویه و کوخرد مشارکت دولت و خیرین به بهره برداری رسید همچنین آیین آغاز عملیات اجرایی سالن وزشی در شهرستان بستک برگزار شد.

 به گزارش بستک نیوز ، با حضور احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ، دکتر سید فخرالدین هاشمی مدیر کل نوسازی مدارس استان هرمزگان ، قتالی فرماندار بستک و علی مرادی معاون مشارکتهای اداره کل نوسازی مدارس دو مدرسه شش کلاسه در تدرویه و کوخرد مشارکت دولت و خیرین به بهره برداری رسید همچنین آیین آغاز عملیات اجرایی سالن وزشی در شهرستان بستک برگزار شد.

این فضاهای آموزشی شامل مدرسه ۶ کلاسه شهید تند گویان روستای تدرویه بستک با زیر بنا ۵۴۰مترمربع وبا مشارکت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان و خیر نیک اندیش محمد امین عبادی و مدرسه۶ کلاسه زنده یاد محمد شیبانی با زیر بنا ۴۱۳ متر مربع با مشارکت خیر نیک اندیش آقای علی نظیفی می باشد که به بهربرداری رسید .

مدیر کل نوسازی مدارس افزود : از دیگر اقدامات صورت گرفته آغازعملیات اجرایی سالن ورزشی با زیر بنا ۷۰۴ متر مربع با اعتبار۲میلیارد تومان در این شهرستان می باشد.

انتها./