مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک:

سه واحد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی در بستک قلع و قمع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از قلع و قمع سه واحد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی در بستک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، عادل خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: در پی اطلاع رسانی مردمی به سامانه ۱۳۱ مبنی بر ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه باغ های اطراف مغدان، مامورین جهاد کشاورزی ضمن توقف کار، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده که بعد از انجام مراحل قانونی با حکم رییس دادگستری شهرستان، موارد را قلع و قمع و اراضی تغییر کاربری یافته به حالت اول اعاده شد.

وی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی جرم بوده و تغییر کاربری محسوب می شود.

عادل خورشیدی از مالکین اراضی کشاورزی و باغی خواست که قبل از اجرای هرگونه ساخت و ساز جهت اخذ مشاوره و یا مجوز تغییر کاربری به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند تا شاهد این چنین خساراتی نباشیم.

وی از همکاری خوب مجموعه دادگستری شهرستان و شهرداری بستک جهت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام / ش.ز