برخورد جدی و بدون اغماض دستگاه قضایی با هر گونه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و تفکیک غیر مجاز اراضی کشاورزی

به گزارش بستک نیوز ، احمد حاجی زاده رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک اظهار داشت: با کسانی که اقدام به تفکیک غیر مجاز ، قطعه بندی اراضی کشاورزی و همچنین اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی می نمایند برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش بستک نیوز ، احمد حاجی زاده رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک اظهار داشت: با کسانی که اقدام به تفکیک غیر مجاز ، قطعه بندی اراضی کشاورزی و همچنین اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی می نمایند برخورد جدی خواهد شد .

وی همچنین گفت: چنانچه ادارات خدمات رسان نیز بدون مجوز تغییر کاربری از سوی جهاد کشاورزی خدماتی از قبیل آب ، برق و تلفن به اشخاص ارائه بدهند برخورد قانونی به عمل می آید.

گفتنی است در پی گزارشهای مردمی و پیگیری های اداره جهاد کشاورزی، تاکنون تعداد زیادی از ساخت و سازها در اراضی زراعی و باغی منطقه با دستور مقام قضایی تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شد.

انتها/.