برگزاری سومین کنسرت کودکان و نوجوانان + تصاویر

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، به همت آموزشگاه هنری نقطه و برای سومین بار کنسرت کودکان و نوجوانان در سالن پیامبراعظم(ص) برگزار شد. گزارش تصویری ، عکاس :سبحان جامه دار انتهای پیام/آ

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، به همت آموزشگاه هنری نقطه و برای سومین بار کنسرت کودکان و نوجوانان در سالن پیامبراعظم(ص) برگزار شد.

گزارش تصویری ، عکاس :سبحان جامه دار

۴۲۵۲۰۱۰۲۲_۷۳۱۶۹

۴۲۵۲۰۶۴۵۰_۷۱۸۳۱

۴۲۵۲۰۷۶۰۳_۷۴۰۵۹

۴۲۵۳۳۱۶۱۴_۱۶۱۴۳

۴۲۵۴۰۷۹۱۶_۷۲۸۸۱

۴۲۵۴۲۲۱۸۳_۱۶۹۶۱

۴۲۵۶۳۷۳۳۴_۱۶۴۳۹

۴۲۵۷۰۵۴۹۰_۱۶۱۶۰

۴۲۵۷۱۸۴۱۰_۱۷۰۶۵

انتهای پیام/آ