پمپِ خاموش در بستک!

▫️به گزارش بستک نیوز، از روز گذشته تنها جایگاه سوخت شهر بستک به دلیل آنچه سوختن سرور کنترل هوشمند سوخت عنوان شده است به طور کلی تعطیل شده است و با پیگیری های خبرنگار بستک‌نیوز در این خصوص مشخص شد علی رغم اینکه شرکت‌توزیع سوخت هرمزگان که باید در این ایام‌ تعطیلات‌ و‌ نیاز بیشتر […]

▫️به گزارش بستک نیوز، از روز گذشته تنها جایگاه سوخت شهر بستک به دلیل آنچه سوختن سرور کنترل هوشمند سوخت عنوان شده است به طور کلی تعطیل شده است و با پیگیری های خبرنگار بستک‌نیوز در این خصوص مشخص شد علی رغم اینکه شرکت‌توزیع سوخت هرمزگان که باید در این ایام‌ تعطیلات‌ و‌ نیاز بیشتر مردم به سوخت به صورت ۲۴ ساعته به مردم خدمت دهد به دلیل آنچه تعطیلات عنوان شده است از تعمیران تنها جایگاه سوخت مرکز شهرستان طفره رفته است و تعمیرات آن را به فردا موکول کرده اند که باعث شده است مردم برای سوختگیری ساده آواره جایگاه های اطراف شهر شوند!

این موضوع اهمیت راه اندازی جایگاه دوم‌ سوخت شهر بستک را به شدت نشان داده است ،که سرمایه گذار آن هرچه زودتر نسبت به راه اندازی اش تلاش کند.