کاهش مجدد دمای هوا در حاجی‌آباد به زیر صفر / بستک همچنان دومین شهر سرد هرمزگان است

به گزارش بستک نیوز، طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، کمینه دما در حاجی‌آباد به ۱- رسیده و سردترین شهر هرمزگان است.پس از آن بستک با دمای ۴ درجه دومین شهر سرد استان است. از لحاظ دمایی، ماندگاری هوای نسبتا سرد در شمال استان و ارتفاعات مورد انتظار است.  

به گزارش بستک نیوز، طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، کمینه دما در حاجی‌آباد به ۱- رسیده و سردترین شهر هرمزگان است.پس از آن بستک با دمای ۴ درجه دومین شهر سرد استان است.

از لحاظ دمایی، ماندگاری هوای نسبتا سرد در شمال استان و ارتفاعات مورد انتظار است.