وزیر بهداشت و درمان پنجشنبه بستک سفر خواهد کرد

وزیر بهداشت و درمان به منظور افتتاح طرح های درمانی پنجشنبه به بستک سفر خواهد کرد.

به گزارش بستک نیوز، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان به منظور افتتاح ساختمان بخش داخلی ، بخش کودکان و نوزادان بیمارستان فارابی بستک پنجشنبه صبح مهمان مردم بستک خواهد بود.

این قسمت از بیمارستان فارابی بستک به صورت ویدیو کنفرانس توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

انتهای پیام/