شمار‌ افراد تایید شده در غرب هرمزگان‌ به ۲۲ نفر رسید

با تایید صلاحیت یک نفر دیگر شمار‌ افراد تایید شده در غرب هرمزگان‌ به ۲۲ نفر رسید.

به گزارش بستک‌ نیوز،  شورای نگهبان صلایت ابراهیم رحمانی را برای شرکت در انتخابات غرب هرمزگان تایید کرد که با تایید وی شمار افراد تایید صلاحیت شده در انتخابات یازدهم اسفند در حوزه غرب هرمزگان به ۲۲ نفر رسید.

گفتنی است وی اصالتا اهل لامرد فارس و ساکن هرنگ بستک است که وی از دبیران مدارس هرنگ و استاد دانشگاه جناح می باشد.

انتهای پیام/